Đối tác
bksys
Thống kê truy cập
linh kien dien tu slide1FPGA
Quảng cáo
linh kien dien tu qcphai 1
Sắp xếp:

Tụ hóa (25)

Tụ hóa 450V4700uF

Tụ hóa 450V4700uF

Giá bán: 290,000 đ
Tụ hóa 10V3300uF

Tụ hóa 10V3300uF

Giá bán: 1,500 đ
Tụ hóa 25V 100uF

Tụ hóa 25V 100uF

Giá bán: 250 đ
Tụ hóa 35V 100uF

Tụ hóa 35V 100uF

Giá bán: 500 đ
Tụ hóa 35V 220uF

Tụ hóa 35V 220uF

Giá bán: 500 đ
Tụ hóa 35V 2200uF

Tụ hóa 35V 2200uF

Giá bán: 3,000 đ
Tụ hóa 450V470uF

Tụ hóa 450V470uF

Giá bán: 38,000 đ
Tụ hóa 250V470uF

Tụ hóa 250V470uF

Giá bán: 13,000 đ
Tụ hóa 450V 220uF

Tụ hóa 450V 220uF

Giá bán: 15,000 đ
Tụ hóa 50V 1000uF

Tụ hóa 50V 1000uF

Giá bán: 4,000 đ
Tụ hóa 50V 2200uF

Tụ hóa 50V 2200uF

Giá bán: 6,000 đ
Tụ hóa 50V 470uF

Tụ hóa 50V 470uF

Giá bán: 2,000 đ
Tụ hóa 50V 47uF

Tụ hóa 50V 47uF

Giá bán: 1,000 đ
Tụ hóa 50V 22uF

Tụ hóa 50V 22uF

Giá bán: 1,000 đ
Tụ hóa 50V 4.7uF

Tụ hóa 50V 4.7uF

Giá bán: 500 đ
Tụ hóa 50V 1uF

Tụ hóa 50V 1uF

Giá bán: 500 đ
Tụ hóa 50V 10uF

Tụ hóa 50V 10uF

Giá bán: 1,000 đ
Tụ hóa 25V 1500uF

Tụ hóa 25V 1500uF

Giá bán: 2,500 đ
Tụ hóa 25V 220uF

Tụ hóa 25V 220uF

Giá bán: 1,000 đ
Tụ hóa 25V 680uF

Tụ hóa 25V 680uF

Giá bán: 1,500 đ
Tụ hóa 16V 10uF

Tụ hóa 16V 10uF

Giá bán: 500 đ
Tụ hóa 16V 1000uF

Tụ hóa 16V 1000uF

Giá bán: 1,500 đ
Tụ hóa 16V 100uF

Tụ hóa 16V 100uF

Giá bán: 1,000 đ
Tụ hóa 10V470uF

Tụ hóa 10V470uF

Giá bán: 500 đ
Tụ hóa 10V1000uF

Tụ hóa 10V1000uF

Giá bán: 1,000 đ
linh kien dien tu quảng cáo trái 1
linh kien dien tu qc2
Địa chỉ : Số 7 ngõ 71 ngách 46 Hoàng Văn Thái, Thanh xuân, Hà nội - 0983366602 - linhkienbk@gmail.com Ẩn
Địa chỉ : Số 7 ngõ 71 ngách 46 Hoàng Văn Thái, Thanh xuân, Hà nội - 0983366602 - linhkienbk@gmail.com
 
Thiết kế website        
 
 
 
 
^ Về đầu trang