Đối tác
bksys
Thống kê truy cập
linh kien dien tu slide1FPGA
Quảng cáo
linh kien dien tu qcphai 1
Sắp xếp:

Tụ điện (54)

Tụ hóa 450V4700uF

Tụ hóa 450V4700uF

Giá bán: 290,000 đ
Tụ hóa 10V3300uF

Tụ hóa 10V3300uF

Giá bán: 1,500 đ
Tụ nhôm 10V1000uF

Tụ nhôm 10V1000uF

Giá bán: 4,000 đ
CBB474J 400V / 470nF400V

CBB474J 400V / 470nF400V

Giá bán: 2,000 đ
Tụ hóa 25V 100uF

Tụ hóa 25V 100uF

Giá bán: 250 đ
Tụ hóa 35V 100uF

Tụ hóa 35V 100uF

Giá bán: 500 đ
Tụ hóa 35V 220uF

Tụ hóa 35V 220uF

Giá bán: 500 đ
Tụ hóa 35V 2200uF

Tụ hóa 35V 2200uF

Giá bán: 3,000 đ
Tụ hóa 450V470uF

Tụ hóa 450V470uF

Giá bán: 38,000 đ
CBB225J250V / 2.2uF150V

CBB225J250V / 2.2uF150V

Giá bán: 4,500 đ
Tụ hóa 250V470uF

Tụ hóa 250V470uF

Giá bán: 13,000 đ
Tụ tantalum 10V22uF

Tụ tantalum 10V22uF

Giá bán: 2,000 đ
Tụ tantalum 10V47uF

Tụ tantalum 10V47uF

Giá bán: 2,500 đ
Tụ tantalum 10V100uF

Tụ tantalum 10V100uF

Giá bán: 4,500 đ
Tụ nhôm 10V220uF

Tụ nhôm 10V220uF

Giá bán: 7,000 đ
Tụ nhôm 10V470uF

Tụ nhôm 10V470uF

Giá bán: 8,500 đ
Tụ nhôm 25V470uF

Tụ nhôm 25V470uF

Giá bán: 3,000 đ
Tụ nhôm 16V220uF

Tụ nhôm 16V220uF

Giá bán: 1,500 đ
Tụ nhôm 16V10uF

Tụ nhôm 16V10uF

Giá bán: 1,000 đ
Tụ nhôm 16V100uF

Tụ nhôm 16V100uF

Giá bán: 1,500 đ
Tụ nhôm 16V1000uF

Tụ nhôm 16V1000uF

Giá bán: 4,000 đ
Tụ hóa 450V 220uF

Tụ hóa 450V 220uF

Giá bán: 15,000 đ
Tụ hóa 50V 1000uF

Tụ hóa 50V 1000uF

Giá bán: 4,000 đ
Tụ hóa 50V 2200uF

Tụ hóa 50V 2200uF

Giá bán: 6,000 đ
Tụ điện 100nF 0805

Tụ điện 100nF 0805

Giá bán: 300 đ
Tụ điện 10nF 0805

Tụ điện 10nF 0805

Giá bán: 300 đ
Tụ điện 560pF 0805

Tụ điện 560pF 0805

Giá bán: 200 đ
Tụ điện 68pF 0805

Tụ điện 68pF 0805

Giá bán: 200 đ
CBB 106J 100V / 10uF100V

CBB 106J 100V / 10uF100V

Giá bán: 14,000 đ
Tụ xoay chiều 104K 275VAC

Tụ xoay chiều 104K 275VAC

Giá bán: 1,500 đ
104J 100V

104J 100V

Giá bán: 500 đ
473J 100V

473J 100V

Giá bán: 400 đ
102J 100V

102J 100V

Giá bán: 300 đ
CBB224J 400V / 220nF400V

CBB224J 400V / 220nF400V

Giá bán: 1,500 đ
CBB105J 100V / 1uF100V

CBB105J 100V / 1uF100V

Giá bán: 2,500 đ
CBB105J 400V

CBB105J 400V

Giá bán: 3,000 đ
CBB205J 400V

CBB205J 400V

Giá bán: 4,000 đ
50V 1000uF

50V 1000uF

Giá bán: 0 đ
Tụ hóa 50V 470uF

Tụ hóa 50V 470uF

Giá bán: 2,000 đ
Tụ hóa 50V 47uF

Tụ hóa 50V 47uF

Giá bán: 1,000 đ
Tụ hóa 50V 22uF

Tụ hóa 50V 22uF

Giá bán: 1,000 đ
Tụ hóa 50V 4.7uF

Tụ hóa 50V 4.7uF

Giá bán: 500 đ
Tụ hóa 50V 1uF

Tụ hóa 50V 1uF

Giá bán: 500 đ
Tụ hóa 50V 10uF

Tụ hóa 50V 10uF

Giá bán: 1,000 đ
Tụ hóa 25V 1500uF

Tụ hóa 25V 1500uF

Giá bán: 2,500 đ
Tụ hóa 25V 220uF

Tụ hóa 25V 220uF

Giá bán: 1,000 đ
Tụ hóa 25V 680uF

Tụ hóa 25V 680uF

Giá bán: 1,500 đ
Tụ hóa 16V 10uF

Tụ hóa 16V 10uF

Giá bán: 500 đ
Tụ hóa 16V 1000uF

Tụ hóa 16V 1000uF

Giá bán: 1,500 đ
Tụ hóa 16V 100uF

Tụ hóa 16V 100uF

Giá bán: 1,000 đ
Tụ hóa 10V470uF

Tụ hóa 10V470uF

Giá bán: 500 đ
Tụ hóa 10V1000uF

Tụ hóa 10V1000uF

Giá bán: 1,000 đ
linh kien dien tu quảng cáo trái 1
linh kien dien tu qc2
Địa chỉ : Số 7 ngõ 71 ngách 46 Hoàng Văn Thái, Thanh xuân, Hà nội - 0983366602 - linhkienbk@gmail.com Ẩn
Địa chỉ : Số 7 ngõ 71 ngách 46 Hoàng Văn Thái, Thanh xuân, Hà nội - 0983366602 - linhkienbk@gmail.com
Thiết kế website     
 
 
^ Về đầu trang