Đối tác
bksys
Thống kê truy cập
linh kien dien tu slide1FPGA
Quảng cáo
linh kien dien tu qcphai 1
Sắp xếp:

Linh kiện thụ động (354)

Tụ hóa 450V4700uF

Tụ hóa 450V4700uF

Giá bán: 290,000 đ
Cầu chì 7A SMD 1808

Cầu chì 7A SMD 1808

Giá bán: 4,000 đ
Cầu chì 3A SMD 1808

Cầu chì 3A SMD 1808

Giá bán: 4,000 đ
Cầu chì 1A SMD 1808

Cầu chì 1A SMD 1808

Giá bán: 4,000 đ
Nút chiết áp 32x20x6

Nút chiết áp 32x20x6

Giá bán: 6,000 đ
Mặt chia số biến trở

Mặt chia số biến trở

Giá bán: 4,000 đ
Nút biến trở nhiều vòng

Nút biến trở nhiều vòng

Giá bán: 50,000 đ
Chiết áp dây quấn 1K

Chiết áp dây quấn 1K

Giá bán: 17,000 đ
B503 Chiết áp kép 50K

B503 Chiết áp kép 50K

Giá bán: 2,000 đ
Tụ hóa 10V3300uF

Tụ hóa 10V3300uF

Giá bán: 1,500 đ
Tụ nhôm 10V1000uF

Tụ nhôm 10V1000uF

Giá bán: 4,000 đ
CBB474J 400V / 470nF400V

CBB474J 400V / 470nF400V

Giá bán: 2,000 đ
Tụ hóa 25V 100uF

Tụ hóa 25V 100uF

Giá bán: 250 đ
Tụ hóa 35V 100uF

Tụ hóa 35V 100uF

Giá bán: 500 đ
Tụ hóa 35V 220uF

Tụ hóa 35V 220uF

Giá bán: 500 đ
Tụ hóa 35V 2200uF

Tụ hóa 35V 2200uF

Giá bán: 3,000 đ
Cầu chì 5A SMD1206

Cầu chì 5A SMD1206

Giá bán: 3,000 đ
Cầu chì 3A SMD1206

Cầu chì 3A SMD1206

Giá bán: 3,000 đ
Cầu chì 2A SMD1206

Cầu chì 2A SMD1206

Giá bán: 3,000 đ
Cầu chì 1A SMD1206

Cầu chì 1A SMD1206

Giá bán: 3,000 đ
Tụ hóa 450V470uF

Tụ hóa 450V470uF

Giá bán: 38,000 đ
CBB225J250V / 2.2uF150V

CBB225J250V / 2.2uF150V

Giá bán: 4,500 đ
Tụ hóa 250V470uF

Tụ hóa 250V470uF

Giá bán: 13,000 đ
Đế cầu chì 1808 SMD

Đế cầu chì 1808 SMD

Giá bán: 5,000 đ
Cuộn cảm vạch màu 1mH

Cuộn cảm vạch màu 1mH

Giá bán: 1,000 đ
Cầu chì T6.3A 250V

Cầu chì T6.3A 250V

Giá bán: 3,000 đ
Cầu chì T5A 250V Vuông

Cầu chì T5A 250V Vuông

Giá bán: 3,000 đ
Cầu chì T4A 250V Vuông

Cầu chì T4A 250V Vuông

Giá bán: 3,000 đ
Cầu chì T3.15A 250V Vuông

Cầu chì T3.15A 250V Vuông

Giá bán: 3,000 đ
Cầu chì T2A 250V Vuông

Cầu chì T2A 250V Vuông

Giá bán: 3,000 đ
Cầu chì T1A 250V Vuông

Cầu chì T1A 250V Vuông

Giá bán: 3,000 đ
Cầu chì T0.5A 250V Vuông

Cầu chì T0.5A 250V Vuông

Giá bán: 3,000 đ
Cầu chì T8A 250V

Cầu chì T8A 250V

Giá bán: 3,000 đ
Cầu chì T5A 250V

Cầu chì T5A 250V

Giá bán: 3,000 đ
Cầu chì T4A 250V

Cầu chì T4A 250V

Giá bán: 3,000 đ
Cầu chì T2A 250V

Cầu chì T2A 250V

Giá bán: 3,000 đ
Cầu chì T1A 250V

Cầu chì T1A 250V

Giá bán: 3,000 đ
Cầu chì T800mA 250V

Cầu chì T800mA 250V

Giá bán: 3,000 đ
Tụ tantalum 10V22uF

Tụ tantalum 10V22uF

Giá bán: 2,000 đ
Tụ tantalum 10V47uF

Tụ tantalum 10V47uF

Giá bán: 2,500 đ
Tụ tantalum 10V100uF

Tụ tantalum 10V100uF

Giá bán: 4,500 đ
Tụ nhôm 10V220uF

Tụ nhôm 10V220uF

Giá bán: 7,000 đ
Tụ nhôm 10V470uF

Tụ nhôm 10V470uF

Giá bán: 8,500 đ
Tụ nhôm 25V470uF

Tụ nhôm 25V470uF

Giá bán: 3,000 đ
Tụ nhôm 16V220uF

Tụ nhôm 16V220uF

Giá bán: 1,500 đ
Tụ nhôm 16V10uF

Tụ nhôm 16V10uF

Giá bán: 1,000 đ
Tụ nhôm 16V100uF

Tụ nhôm 16V100uF

Giá bán: 1,500 đ
Tụ nhôm 16V1000uF

Tụ nhôm 16V1000uF

Giá bán: 4,000 đ
linh kien dien tu quảng cáo trái 1
linh kien dien tu qc2
Địa chỉ : Số 7 ngõ 71 ngách 46 Hoàng Văn Thái, Thanh xuân, Hà nội - 0983366602 - linhkienbk@gmail.com Ẩn
Địa chỉ : Số 7 ngõ 71 ngách 46 Hoàng Văn Thái, Thanh xuân, Hà nội - 0983366602 - linhkienbk@gmail.com
 
Thiết kế website       
 
 
 
 
 
 
^ Về đầu trang