Đối tác
bksys
Thống kê truy cập
linh kien dien tu slide1FPGA
Quảng cáo
linh kien dien tu qcphai 1
Sắp xếp:

Ferrit cuộn cảm cuộn chăn (30)

Cuộn cảm vạch màu 1mH

Cuộn cảm vạch màu 1mH

Giá bán: 1,000 đ
Cuộn cảm 47uH 3A

Cuộn cảm 47uH 3A

Giá bán: 4,000 đ
Cuộn cảm 56uH 3A

Cuộn cảm 56uH 3A

Giá bán: 4,000 đ
Cuộn cảm 100uH 3A

Cuộn cảm 100uH 3A

Giá bán: 4,000 đ
Cuộn cảm 220uH 3A

Cuộn cảm 220uH 3A

Giá bán: 4,000 đ
Cuộn cảm 33uH 1A 6x8mm

Cuộn cảm 33uH 1A 6x8mm

Giá bán: 2,000 đ
Cuộn cảm 47uH 1.5A 6x8mm

Cuộn cảm 47uH 1.5A 6x8mm

Giá bán: 2,000 đ
Cuộn cảm 68uH 1A 6x8mm

Cuộn cảm 68uH 1A 6x8mm

Giá bán: 2,000 đ
Cuộn cảm 100uH 3A 8x10mm

Cuộn cảm 100uH 3A 8x10mm

Giá bán: 2,000 đ
Cuộn cảm 150uH 1.5A 8x10mm

Cuộn cảm 150uH 1.5A 8x10mm

Giá bán: 2,000 đ
Cuộn cảm 220uH 1.5A 9x12mm

Cuộn cảm 220uH 1.5A 9x12mm

Giá bán: 2,000 đ
Cuộn cảm 330uH 1.5A 9x12mm

Cuộn cảm 330uH 1.5A 9x12mm

Giá bán: 2,000 đ
Ferrite bead inductor

Ferrite bead inductor

Giá bán: 1,000 đ
Cuộn cảm vạch màu 4.7uH

Cuộn cảm vạch màu 4.7uH

Giá bán: 1,000 đ
Cuộn cảm vạch màu 15uH

Cuộn cảm vạch màu 15uH

Giá bán: 1,000 đ
Cuộn cảm vạch màu 33uH

Cuộn cảm vạch màu 33uH

Giá bán: 1,000 đ
Cuộn cảm vạch màu 47uH

Cuộn cảm vạch màu 47uH

Giá bán: 1,000 đ
Cuộn cảm vạch màu 100uH

Cuộn cảm vạch màu 100uH

Giá bán: 1,000 đ
Cuộn cảm vạch màu 150uH

Cuộn cảm vạch màu 150uH

Giá bán: 1,000 đ
Cuộn cảm vạch màu 330uH

Cuộn cảm vạch màu 330uH

Giá bán: 1,000 đ
Cuộn cảm vạch màu 470uH

Cuộn cảm vạch màu 470uH

Giá bán: 1,000 đ
Cuộn cảm vạch màu 1uH

Cuộn cảm vạch màu 1uH

Giá bán: 1,000 đ
linh kien dien tu quảng cáo trái 1
linh kien dien tu qc2
Địa chỉ : Số 7 ngõ 71 ngách 46 Hoàng Văn Thái, Thanh xuân, Hà nội - 0983366602 - linhkienbk@gmail.com Ẩn
Địa chỉ : Số 7 ngõ 71 ngách 46 Hoàng Văn Thái, Thanh xuân, Hà nội - 0983366602 - linhkienbk@gmail.com
 
 
 
Thiết kế website       
 
^ Về đầu trang